In een markt met veel concurrentie is het van belang om te bepalen wat het object waard is en de waardeontwikkeling daarvan op de voet te volgen. Victoria Vastgoed heeft zowel deskundigheid als de middelen in huis om praktische en goed onderbouwde waarde-analyses te maken.

Victoria Vastgoed waardeert zowel individuele eigendommen als complexe vastgoedportefeuilles en taxeert commercieel vastgoed voor onder andere jaarrekeningen, belastingdoeleinden, verzekeringen, overnames, fusies, aan- en verkoop, huur en verhuur, onteigeningen en arbitrages.

Op onderscheidende wijze integreren wij een kwalitatieve beoordeling in de taxatie. Naast de financiële waarde bepalen wij gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde. Objectieve en heldere criteria liggen hieraan ten grondslag. Onze taxaties zijn gebaseerd op nationale taxatiestandaarden en verschaffen onafhankelijke waarderingen